FINIS CORONAT OPUS

Nuchter vertaald: ” Het einde bekroont het werk” Volgens het boek: ” Het is een groote zaek, dat men wel heeft begonnen; maer als men wel voleindt, dan heeft men het gewonnen”. Niettegenstaande de 11 maanden werk , de 2.364 spreekwyzen over 372 onderwerpen verdeeld. De 134 auteurs die we aanhoorden, de 196 pagina’s in […]

Een tussendoortje

Speciaal voor de lezers uit Nederland, een pluimpje: Hollandorum virtus est patientia, Hispanorum vitium impatientia. ( Bal.Grac.) Der Battavieren deugd is de langmoedigheid, Der Spagnaerden gebrek is d’ onverduldigheid.

Verantwoording.

Goede lezer, Na vele omzwervingen is het eindelijk zover. Een plaatsje vinden en zorgen dat wat je boeit, of wat je schrijft bereikbaar is voor elke lezer. Voor elk wat wils. Wat kan je zoal vinden? De Latynsche spreekwyzen kopieer ik uit een boek van 1755( 5 jaar na de dood van BACH). Het boek bevat […]