Selectie – B

SPREEKWYZEN.                                                                                     J.BOUDRY

 

 

B

 • Beatius est magis dare, quam accipere.( Act.10)
 • Beatior est impartientis largitas, quam accipientis pecunia.( Cassianus)

‘t Is beter, dat men kan zyn goed aen and’ren langen,

Dan dat men is verpligt van and’ren dat t’ontvangen.

 • Beatus ille qui procul negotiis, paterna rura bobus exercet suis.( Horatius)
 • Gelukkig is de mensch, die buiten steden leeft,

In allen deel te vreê met ’t geen hem d’ aerde geeft.

 • …Nihil est ex omni partem beatum.( Ovid.)

-Ieder huisje heeft zyn kruisje.

-Digt by geluk woont smert en druk.

 • Si beatus esse vis, cogita hoc primum contemnere & contemni.( Bal.Grac.)

Veel rust hy in zyn leven heeft,

Zoo wie om geen veragting geeft.

 • Dulce bellum inexpertis.( Pindarus)

Zulk een, die geenen oorlog ziet,

Meent dat me daer met witbrood schiet.

 • Non licet bis peccare in bello.( Tacitus)

Die eens is in den oorlog mis,

Voor altyd zyne kans kwyt is.

 • Periti bellatoris est, non minus scire artem bene fugiendi, quam bene pugnandi.( Tacitus)

‘t Is een ervaren held en dapper oorlogsman,

Die vlugten op zyn tyd zowel als vechten kan.

 • Si vis pacem, para bellum/( Ovidius)
 • Tempore pacis cogitandum est de bello.( Tacitus)

Al die een oorlog wilt vermyden,

Moet zig ten oorlog vroeg beryden.

 • Accipinda quae offeruntur.( Bal.Grac.)
 • Non recusandum quod donatur.

Het geen men ons met vriendschap geeft,

Te weigeren is onbeleefd.

 • Benefacta non relevana, nisi cogat necessitas.( Bal.Grac.)

Zyn weldaên men verzwygen moet,

Ten zy de nood die zeggen doet.

 • Improbus homo est, qui beneficium scit sumere, & reddere nescit.( Seneca)

Hy is niet wel bedagt en geen goed oordeel heeft,

Die liever een weldaed ontvangt, als weder geeft.

Die wilt geduriglyk ontvangen, en nooit geven,

Moet of quaedaerdig zyn, of zonder schaemte leven.

 • Capitur dulcedine musca, & homo beneficiis.( Maxim.Fred.)

Men vangt de vlieg met zoetigheid,

 De menschen met milddaedigheid.

 • Nemo invitus beneficium facit, tamesti bonum sit quod facit.( S.Gregorius)

Die tegen dank doet eenig goed,

 Men dat geen weldaed noemen moet.

 • Repetita vincula fortius innectunt, iterata beneficia arctius stringunt.( Max.Fred.)

De dubb’le knopen binden zeer,

Herhaelde gaven binden meer.

 

 • Sero beneficium dedit, qui roganti dedit.( Sen.)

Een gifte geeft maer half behaegen;

Wanneer zy komt na iemands vraegen.

 • Qui cito dat, bis dat, qui vero in tempore plus dat.

Die zonder toeven geeft,

Tweemaal gegeven heeft.

 • Beneficium se-dedite qui dicit, petit.( Publ.Syr.)

Hebt gy iets wel of goeden dienst gedaen,

Roemt u zelf niet, of schryft het u niet aen.

 • Bonus nocet quisquis pepercerit malis.( Ann. Seneca)

Hy doet de geode lieden quaed,

Die het quaed zonder straffe laet.

 • Bonus semper sibi similis, nec mores mutat; pravus autem & stultus sibi dispar est mane & vesperi.( Arist.)

Die van goed leven is, de deugd verlaet hy niet,

Een gek op korten tyd men gansch veranderd ziet.

 

 • Nimia bonitas saepè contentum parit.( Car.Theoph.)

Die al te zagt is en te goed,

Misagting dikwils moet.

 • Nimium bonus, multum malus.( Max.Fred.)

Die is te goed,

Veel quaed hy doet.

 • Non est bonitas pessimis esse meliorem.( Cicero)

Wy zyn daerom niet goed,

Om dat wy min boosaerdig leven,

Als die veel erger doet,

Of meerder quaed ooit heeft bedreven.

 • Omnes boni sunt beati.( J.Cras)

Die deugden heeft,

Gelukkig leeft.

 • Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit?( Eccl.14)

Men verwagt nimmer eenig goed

Van die geen goed zig zelven doet.

 • Grata brevitas.

-De Schryf-of Spreekwyze, die is kort,

Van elk met regt geprezen word.

 • Quae bene dicuntur, paucis dicuntur.( Fred.)

Niets word zoo wel, zoo bondig uitgelegd,

Dan als men veel met korte woorden zegt.

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s