Selectie R 22 maart

SELECTIE R

 • Ratio & amor proprius sunt hostes implacabiles.( J.Cras.)

En eigen baet en wyze rede

Zyn zelden zamen lang in vrede.

 • Ratio prompta, amicitia longa.( Bal.Grac.)

Die spoedig op zyn tyd en rekent en betaelt,

Een lange vriendschap queekt door geenen tyd bepaeld.

 • Ratio habet confidentiam, Justitia valet potestate, & fortitudine Virtus; sed omnia nihil, si desit modus.( Bal.Grac.)

De reden staet haer stuk, het regt heerscht door de magt,

De dapperheid der deugd munt uit door wond’re kragt:

Dog alles dit is zonder baet

Als alles dit is zonder maet.

 • Recidiva novica.( J.Cras.)

’t Hervallen in de zeve quaelen

Is veel erger quaed behaelen.

 • Si quis malè rempublicam rexerit, Deo poenas dabit; si benè, civibus odio erit.( Max.Fred.)

Die ’t land niet wel bestiert, zal ’t aen den Heer betaelen,

Die ’t wel bestiert, by ’t volk zal geenen dank behaelen.

 • Nulla fides regni sociis, omnisque potestas impatiens consortis erit.( Lucianus)
 • —-Non capit regnum duos.( L.Ann.Senenca)
 • Non capit una duos Majestas regia fratres.( Verinus)

Die is in ampt en hoogen staet,

Verdraegt niet ligt een’ medemaet.

 • Nil ita sublime supraque pericula tendit, quod non inferius suppositumque Deo.( Ovidius)

Daer is  geen vorst zoo groot, geen Koning zoo verheven,

Of hy moet voor Gods magt en heerschappye beven.

 • Nulla regula sine exceptione.( Com.Us.)

Geen wet, geen regel ooit zoo goed,

Die geen uitneming lyden moet.

 • Omnia sinere vadere sicuti vadunt( ut vulgo dicitur) non est pessima regula vitae.( Bal.Grac.)

Al laeten gaen gelyk het gaet,

Is zomtyds ver de beste raed.

 • Magnatum religio plerumque est servire Deo, & non displicêre Diabolo.( Com.Oxen.)

Veel Grooten nemen wel in Godsdienst hun behaegen,

Maer willen ook te zaem’ den duivel niet mishaegen.

 • Non est remedium adverùs sycophantae morsum.( Max.Fred.)

Voor eenen dief van geld en goed

Men meerendeels zig ligt behoedt:

Men kan er deur en vensters sluiten:

Maer eenen dief van eer en faem

Te myden, niemand is bequaem;

Men kan zyn lastertael niet stuiten.

 • Qui amat rixas, abeat in sylvas.( Car.Theoph.)

-Die zonder kyven niet kan leven,

Moet naer de bosschen zig begeven.

 • Rixare muliebre, tacêre virile.( Socrates)

Het onverstandig kyven

Is eigen aen de wyven;

Maer aen de mans is ’t eigen

Verstandig stil te zwygen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s