Selectie O 4 februari

SELECTIE O

 • Melior est obedientia, quàm victima.( I.Reg.15)

Gehoorzaemheid God meer behaegt,

Als offer, dat men hem opdraegt.

 • Obsequium amicos, veritas odium parit.( Terentius)

De waerheid als men zegt, men ligt in haet geraekt,

Gedienstig als men is, men ligt veel vrienden maekt.

 • Obstinatio parvi ingenii defectus.( Max.Fred.)

Men ziet gemeenelyk, dat in een klein verstand

D’hoogmoed en koppigheid behaelen d’ overhand.

 • Fugere occasionem primus est gradus non peccandi.( J.Creas.)

Men zet den eersten stap, die afleidt van het quaed,

Wanneer men wyslyck vlugt, en zoo ’t gevaer ontgaet.

 • Non benè olet, qui semper olet.( Max.Fred.)

-Welriekende kruiden

Vuil stinkende luiden.

-Welriekend’ kruiden die gebruiken,

Zy van hun zelf niet lekker ruiken.

 • Onus non est appelandum, quod cum laetitia fertur.( Seneca)

Het gene men met vreugde doet,

Den naem van last niet hebben moet.

 • Mane recens orto si tu modo Numen adoras, omnia ritè cadent tibi.( Cat.Min.)

Aenbidt wel uwen God met ’t krieken van den dag,

Op dat door heem dien dag u alles lukken mag.

 • Oratio humiliantis se penetrabit nubes.( Eccli.35)

’t Gebed van een vernederd hert,

Verhoord in d’hoogsten Hemel werd.

 • Ut deus nos exaudiat, volumus, & nosmetipsos non intelligimus.( S.Bernardus)

Wy willen door ’t gebed aen onzen God behaegen,

En wy verstaen niet eens, wat wy van hem al vraegen.

 • Desideria occidunt pigrum.( Prov.21)

Door luyigheid de werkelooze menschen,

Verkniezen zig in vrugtelooze wenschen.

 • Otium pulvinar diaboli.( Com.Us.)

-Men ziet dat luiheid meest verwekt tot quaeden lust,

Dat zy ’t oorkussen is, waer op de duivel rust.

 • Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis; immodicus contrà carpit utrumque labor. ( Ovidius)
 • Post multa virtus opera laxari solet.
 • Misce stultitiam consiliis brevem.( Horatius)

Den lang gespannen boog moet gy een uitvlugt geven,

Bezonderlyk wanneer gy hebt wat groots bedreven;

Die op bequaemen tyd zig zomtyds wat vermaekt,

Zyn afgesloofde leên en geest veel vlugger maekt.

 • Otia tollas, periêre Cupidinis arcus, contemtaeque jacent & sine luce faces.( Ovidius)

De vlugge bezigheid verjaegt d’onkuische lusten,

Die een leeggangers hert geduriglyk ontrusten.

 • Qui sectatur otium, stultissimus est.( Prov.12)

De grootste gek, op aerd’ die leeft,

Is die zig niet te werken geeft.

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s