Selectie T 3 mei

SELECTIE T.

 • Loqui ignorabit, qui tacêre nescit.( Bal.Grac.)

Die op zyn tyd niet weet te zwygen,

Zal nooit de konst van spreken krygen.

 • Prudentiae mater est taceirturnitas.( Car.Theoph.)

Stilzwygendheid wilt nog, gelyk zy was voor dezen;

Van de voorzigtigheid de wyze moeder wezen.

 • Qui tacet, consentire videtur.(Com.Us.)

De zaek is afgedaen,

Die zwygt, schynt toe te staen.

 • Taciturnitas optimum ac tutissimim administrandum rerum est vinculum.( Guicciardinus)

Daer is geen beter vond om iets wel te bestieren,

Als dat men zwygen kan, en zig onthoud van tieren.

 • Temperantia libidini inimica.( Cicero)

De sobre maetigheid altyd den oorlog voert

Met den onkuischen lust, die onze ziel ontroert.

 • Tempus aureum est matutinum.( Com.Us.)

De morgenstond

Brengt goud aen den mond.

 • Tempus in agrorum cultu consumere dulce est.( Ovidius)

Die in den akkerbouw zyn levens tyd verslyt,

Heeft in zyn levens loop een zoet verdryf van tyd.

 • Tempus revelat omnia.( Thales Milesius)
 • Veritas nunquam latet.( Max.Fred.)

-De tyd brengt alles aen den dag,

Hoe wel het diep verborgen lag.

-Al is de leugen wonder snel,

De waerheid agterhaelt ze wel.

 • Tempus sibi medicus.

Met ‘er tyd

Alles slyt.

 • Dum timor minuitur, audacia augetur.(J.Cras.)

Wanneer men word wat min bevreest,

De stoutheid groeit dan aldermeest.

 • In timore Dei sit tibi gloriatio.( Eccli.9)

Stelt al uw hoop en eer

In de vrees van den Heer.

 • Plura nos terrent quàm nos premunt.( Max.Fred.)

Men vreest meer zaeken,

Als die ons raeken.

 • Praestat semel subire, quam semper timêre.( Bal.Grac.)

’t Is beter maer eens quaelyk zyn,

Als altyd blyven in de pyn.

 

 • Stultum est timêre, quod vitari non potest.( Senenca)

Het is geenzins een wyze man,

Die vreest ’t geen hy niet myden kan.

 • Timiditas & modestia sunt sorores confirmantes mulierum virtutes.( Max.Fred.)

Eerbaere vrees en zedigheid

Bewaert der vrouwen deugdzaemheid.

 • Ubi timor, ibi & pudor.( Com.Us.)

Wanneer een maegd van vreeze beeft,

Gewis zy schaemt’ en eere heeft.

 • Cum ipso sum in tribulatione.( Ps.90)
 • Tribulatio medicamentum est ad salutem.( S.Augustinus)

Dat God in tegenspoed zy al uw toeverlaet;

Men vindt by God alleen opregten troost en baet.

 • Crux referat caelos, crux mundi spernit honores, crux amare Deum; crux dat habêre Deum.

Des Heeren bitter kruis, des Heeren bitter lyden

Den hemel ons ontsluit, en brengt ons in ’t verblyden.

Des Heeren bitter kruis baert liefd’ in ons gemoed,

Baert afkeer van het quaed en van het wereldsch goed.

 • Ferri debet onus, quodcumque est ferre necesse; qui jacet invitus, duriùs ille jacet.( Verinus)

Gy moet met veel geduld een ongeluk verdraegen:

Al die zig tegenkant verdubbelt zyne plaegen.

 • Multae tribulationes justorum.( Psal.53)

Die goed van leven is

Niet vry van lyden is.

 • Ne te crucient transacta.( Car.Theoph.)

Het geen reeds is voorby, moet gy u niet aentrekken,

Of ’t zal onnuttelyk u tot veel droefheid strekken.

 • Per tristitiam vultûs corrigitur animus delinquentis.( Eccle.7)

Het oog en droef heid van gelaet

Berispt den geen, die quaed begaet.

 • Spiritus exultans facit ut tua floreat aetas.

Zoo wie zyn droef heid voedt, hy zal zyn dood vervroegen:

Die geeft, die zig verheugt, leeft langer door ‘t genoegen.

 • Noli triumphum canere ante victoriam.(Com.Us.)

-Wil niet voorbaerig zyn, toont dat gy hebt verstand;

Raept geene mosselen, voordat gy zyt aen land.

-Wie zig te vroeg verblydt om ’t niet, en ’t ongewis,

En deelt den beerenhuit, eer ’t beest gevangen is,

Ten lesten zal veel rouw en droefheid hem bespringen:

Zot is hy die zig roemt in onverkregen dingen.

 

—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s