Selectie N 29 januari

SELECTIE N

 

 • Hic factus ad pacem, hic castrensibus utilis armis; naturae sequitur seminaquisque suae. ( Propert.)

D’een is tot vreed’ en eendragt goed,

En d’ander oorlog hebben moet:

Onz’ quaede driftigheid

Verschaft veel bezigheid.

 • Naturam expellas furcâ, tamen usque recurrit.( Horatius)
 • Ad mores facilis natura recurrit.( Claudianus)

-Natuure word bedekt door d’aengewende zeden;

Maer nimmer uitgeroeid door leering of door reden:

Zy berst weêr ergens uit, en brengt nog eens te pas

Het geen haar aengeërfd en aengeboren was.

-Die van een slim gebrek zoo onlangs is geweken,

Vervalt zeer ligtelyk tot zyne quaede streken.

-Een die zig heeft gewaegd, eerdat hy wel genas,

Hervalt ligt in de quael, waer in hy voortyds was.

 • Natura morosa nunquam fit placida.( Max.Fred.)

Een kribbig aert

Word nooit bedaerd.

 • Improbè Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit.( Max.Fred.)

Die voor de tweede reis de schipbreuk heeft geleden,

En het wyt aen de zee, moet zyn beroofd van reden.

 • In necessitate cuilibet allaborandum.( Max.Fred.)

Wat baet het in den nood een ander toe te spreken?

Wie iets gedaen begeert, moet meê zyn hand uitsteken.

 • Necessitas non habet legem.( Com.Us.)
 • Ingens telum necessitas.( Livius)

-Men kan geen wetten

Aen nooddwang zetten.

-Dat in den nood,

Als die is groot,

Zelfs tegen wet zig iemand redt,

Het is geen quaed: want nood breekt wet.

 • Qui cito vel bellè negat, is tribuisse videtur.( Owenus)

Die van zyn weigering verstandig reden geeft,

Is in zyn weigering nog bars, nog onbeleefd.

 • Qui amat accipere, nihil negat.( Car.Theoph.)

Al wie begeert ’t onfangen veele zaeken,

Moet zig een pligt van veel te geven maeken.

 

 • Communiter negligitur, quod communiter possidetur.( Car.Theoph.)

Het geen men bezit in ’t gemeen,

Niet veel geägt word van elk een.

 • Ne depugnes in alieno negotio.( Car.Theoph.)

Wagt u van in twist te geraeken,

Om voor te staen een anders zaeken.

 • Negotia pro solatiis.( Tacitus)

Die lydt verdriet, en dus troost noodig heeft,

’t Is goed dat hy tot werken zig begeeft.

 • Primae impressionis Nobiles plerumque sunt superbientes.( Bal.Grac.)

Hoovaerdig edelman voorzien van d’ eerste broek

Haelt zyn geslagt aenstonds voor elk een uit den hoek.

————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s