Selectie – H

SELECTIE – H

 • Hereditas fovet rixas.( Bal.Grac.)

Van oude rekening, en van erfgoed deelen,

Ontstaet gemeenelyk veel stoffe tot krakkeelen.

 • Pater in filio suam reliquens virtutem, felicissimum habet heredem.( Bal.Grac.)

Een Vader die zyn Zoon de deugd tot erfdeel geeft,

Heeft eenen erfgenaem, die zeer gelukkig leeft.

 • Hypocondriacus sibi ipsi nocivus.

Die malle grillen voedt,

Zig niet als naedeel doet.

 • Fictè devota solet carpere omnia.( Car.Theoph.)

Al menig vrouwspersoon, om anderen te brillen,

Met schyn van heiligheid weet alles te bedillen.

 • Fictè dévoti essentia est gravia aestimare levia.( Bal.Grac.)

Van groote zonden kleine maeken,

Dat zyn der hypochrieten zaeken.

 • In templo Angelus, domi diabolus.( Car.Theoph.)

Van een schynheiligen dat zyn de looze trekken

Met valsche deugdzaemheid zyn boosheid te bedekken:

Dus hy een Engel schynt op straet en in de Kerk,

Daer hy een duivel is in huis en in het werk.

 • Manu altera fert aquam, altera ignem.( Max.Fred.)

Met regt word hy geenzins betrouwd,

Die uit een’ mond blaest warm en koud.

 • Omnis gloria filiae regis ab intus.( Ps.44)

Vlugt schyn van heiligheid, leeft in opregtigheid:

Aen God men ’t meest behaegt door goed’ inwendigheid.

 • Omnis hypocrita est nequam.( Isai.9)

Die niets dan schyn van deugden heeft,

Is een mensch, die in ondeugd leeft.

 • Homines frugi omnia rectè faciunt.( Plautus)

Een deugdzaem man, al wat hy doet,

Behert niets anders als het goed.

 • Hominum animi, generosi instar equi, fraeno facilius reguntur molli.( Max.Fred.)

Met eenen zagten toom men temt de jonge peerden:

Maer in ’t bestier

Van ’t reedlyk Dier

Is zagtheid van meer kragt en ook van meerder weerde.

 • Hominum mores sunt variantes.( Cat.Utic.)

Der menschen aert is wonderlyk;

Niets is er zoo veranderlyk.

 • Hominum vita calamitatibus plena.( Ct.Utic.)

Het leven van den mensch is wel zoet in den schyn;

Maer in der daed het steekt vol ellend’en vol pyn.

 

 • Homo bulla.( Lucianus)

Zeer wonder is ’t gestel van gansch het menschen leven;

Waer van de waterbel ons wel een schets kan geven.

 • Homo homini lupus.( Plautus)

D’een mensch door nydigheid is een wolf voor den and’ren:

Is ’t niet met tand, met tong verscheuren ze malkand’ren.

 • Homo laboriosus plerumque est matutinus.( Car.Theoph.)

Die ’t werk opregt bemint,

Het voor den dag begint.

 • Homo perspicax & taciturnus domi suae reveretur ut Deus. (Lotinus)

Die in zyn huis ’t al ziet, en ziende zwygen kan,

Word als een God geërd of als een deftig man.

 • Omnium horarum homo.( Com.Us.)

Het is vry een gelukkig man,

Die zig naer alles voegen kan.

 • Quemcumque miserum cernis, hunc hominem scias.( L.Ann.Seneca)

Wanneer gy iemand ziet van ellend’ overvallen;

Gedenkt dat hy is mensch: dit is ’t lot van ons allen.

 • Si ponderarentur hominum corda instar auri, multa reperirentur falsa.( Bal.Grac.)

Indien men d’herten woog als ’t goud met ’t goudgewigt,

Men vond ‘er duizenden of valsch of wel te ligt.

 • Honor est in honorante.( Com.Us.)

Die d’eer ontfangt, hy d’eer voorwaer niet heeft:

D’eer is aen dien, die haer aen and’ren geeft.

 • Hospes hilaris, gratius convivis.( Plautus)

Een vriendelyke weerd

Maekt dat men meer verteert.

—————————————————————————————————————————-

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s