Selectie – E

SELECTIE LETTER E.

 • Ebrietas & amor secreta pandunt.( Seneca)

Men heeft het meer gehoord en dikwils ondervonden,

Dat by de liefd’ en drank geen geheim word gevonden.

 • Nihil similis stulto ,quam ebrius.( Max.Fred.)

Geen zyn ‘er meer gelyk aen liên beroofd van zinnen,

Als die den overdaed en dronkenschap beminnen.

 • Nullum secretum, ubi regnat ebrietas.( Prov.31)

In dronkenschap komt alles aen den dag,

Ja zelfs het geen diep verborgen lag.

 • Qui bene eligit, & perserverat fortiter, absolvit feliciter.( Bal.Grac.)

Met wysheid kiezen,

Geen’ moed verliezen,

Doet na  veel moeit en druk

Voleinden in geluk.

 • Ne emas cito, aut emes caro.( Max.Fred.)

Wanneer de tyd geeft nieuw gewas,

Weest in het koopen niet te ras;

Maer toeft een weinig, zyt gy wys:

Want ’t schilt te byster in den prys.

 • Nulla res carius constat, quam quae precibus empta est.( Seneca)

Geen zaek woord duerder ooit verkogt,

Als die daer door smeeken word gekogt.

 • Qui emit, veniat necesse est.( Severus Imp.)

Zeer menigmael, als men ziet ampten koopen,

Men te gelyk ook ziet het regt verkoopen.

 • Error Petri doctrina Justorum est.( S.Ambrosius)

Dat Petrus kwan tot val, een schoone lesse geeft,

Dat zelfs die deugdzaem is, nog al te vreezen heeft.

 • Praesens abest.( Terentius)

Hy is met ’t lichaem binnen,

Maer buiten zyn de zinnen.

 

 

 • Sceleri nunquam defuit oratio.( Quintilianus)

Geen misdaed is zoo boos, geen schelmstuk is zoo quaed,

Of die ’t verschoonen wilt, vindt altyd raed en daed.

 • Si facta non possis, excusa mentem.( J.Cras.)

-Als men de quaede daed niet kan,

Men kan de meening ligt verschoonen:

Dus moet een Christelyke man

En evenmensch zyn liefde toonen.

-Zoo wanneer gy niet verschoonen kont de zond’,

’t Oogmerk van die misdaed, gy wel verschoonen kont.

 • Bonus dux bonum reddit comitem.( Com.Us.)
 • Verba movent, exempla trahunt.( Com.Us.)

-Die een goed voorbeeld geeft, is als een brandend licht

En een deugdleerend boek, dat alle menschen stigt.

-Het wel voorgaen

Doet wel nagaen.

 • Damus consilia, sed non damus exempla.( Car.Theoph.)

Een goeden raed men graeg wilt geven,

Maer naer dien raed men niet wilt leven.

 • Ipsimet facere, quo dab aliis fieri velimus, est efficacissimum genus exhortationis.( Bal.Grac.)

Wilt gy dat wel een ander doet?

In deugdzaemheid gy voorgaen moet.

 • Exercitatio potest omnia.( Tacitus)
 • Est opus incepto; finis virtutis amoenus, principiis quamvis aspera prima via est.( Owenus)

-Geen zaek om doen is ooit zoo moeielyk,

Of d’ oeffening maekt het gemakkelyk.

-Valt ‘er aen

’t Zal wel gaen.

 • Existimatio magna, & praeclara munia difficulter sustentantur: vita obscurior est commodior.( Car.Theoph.)

Verheven ampt en eer zyn moeilyk te bewaeren:

In een stil leven is meer rust en meer welvaeren.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s