FINIS CORONAT OPUS

Nuchter vertaald: ” Het einde bekroont het werk” Volgens het boek: ” Het is een groote zaek, dat men wel heeft begonnen; maer als men wel voleindt, dan heeft men het gewonnen”. Niettegenstaande de 11 maanden werk , de 2.364 spreekwyzen over 372 onderwerpen verdeeld. De 134 auteurs die we aanhoorden, de 196 pagina’s in […]