Een tussendoortje

Speciaal voor de lezers uit Nederland, een pluimpje: Hollandorum virtus est patientia, Hispanorum vitium impatientia. ( Bal.Grac.) Der Battavieren deugd is de langmoedigheid, Der Spagnaerden gebrek is d’ onverduldigheid. Advertenties